کرامپون نیمه اتومات SALEWA

جنس :آلومینیوم

دارای 12 شاخ

نیمه اتومات

وزن هر لنگه 360 گرم

تنظیم راحت

مناسب برای کفشهای اتومات و نیمه اتومات