باتون چفتی هفت گوهر

وزن :337 گرم

حداقل طول 68 cm حداکثر طول:135 cm

سخمه:نوک الماسه با محافظ گل برف. دارای دو نوع گل برف

مقایسه محصول