سرشعله BULIN-S01

دارای سطح اتکاء پهن برای قرارگیری قابلمه های بزرگتر با وزن بیشتر

دارای حفاظ باد

دارای فندک

جنس آلومینیوم سخت

مقایسه محصول