کیف کمری همنورد مدل حمایل دار

حجم 3لیتر

دارای بند رو دوشی

قابلیت کوله شدن

جنس برزنت

دارای محفظه بطری در دو طرف

دارای جیب داخلی

مقایسه محصول