کیت کمک های اولیه

برند همنورد
دارای کیت مخصوص قرص پماد و بانداژ ها
زیپ گورتکس
ضدآب