کفش کوهنوردی شرپا

رویه: چرم طبیعی

خاصیت آب گریزی

دارای لژ های ضربه گیر محکم در جلو و عقب کفش

دارای پد محافظ مچ پا

دارای حلقه در پشت کفش برای سهولت در پوشیدن

دارای کفی ضد لغزش و ضد سایش

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن از ﮐﻔﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻔﺶ کوهنوردی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻔﻪ ﮐﻔﺶ و افت کیفیت آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻮ ﺷﻮی ﮐﻔﺶ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ و ﭼﺴﺐ ﮐﻔﺶ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﻔﺸﺘﺎن از ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺷومینه، ﺑﺨﺎری، ﺷﻮﻓﺎژ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ. ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ دور از ﻟﻮازم ﺣﺮارﺗﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

درباره ی برند 

برند شرپا یک برند ایرانی می باشد که در زمینه ی تولیدات کفش، کفش کوهنوردی، جوراب و … فعالیت دارد. کفش کوهنوردی شرپا و دیگر محصولات آن، به دلیل داشتن قیمت به صرفه و کیفیت و ظاهر عالی، گزینه های مناسبی برای کوهنوردان و طبیعت گردان هستند

ویژگی های کفش کوهنوردی شرپا مدل انرژی

برای رویه ی کفش شرپا انرژی، از چرم طبیعی استفاده شده است. استفاده از چرم طبیعی باعث ایجاد خاصیت آب گریزی شده است. همچنین مقاومت بالایی در مقابل برف دارد.

در آستر داخلی کفش شرپا از تکنولوژی gore-tex استفاده شده است که خاصیت ضدآبی با قابلیت تنفس پذیری دارد. همچنین یقه ی کفش شرپا از جنس کوردورا هست که استقامت بالایی در برابر پارگی دارد.

زیره کفش کوهنوردی شرپا ترمو (TR) هست که در برابر سایش، لیز خوردگی و شکستگی مقاوم می باشد. همچنین در قسمت جلو و عقب کفش لژ های محکم قرار گرفته است که در مقابل ضربه مقاوم هستند و به عنوان ضربه گیر عمل می کنند.

همچنین کفی که داخل کفش قرار گرفته است کفی طبی می باشد. کفه طبی به راحتی کفش افروزه است و مناسب کوهنوردی و طبیعت گردی می باشد. جنس کفی طبی، فوم سرد می باشد.

تمامی جابندی ها ایتالیایی می باشد که مقاومت نسبتا خوبی دارند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفش کوهنوردی شرپا”