بالشت بادی

ساخت چین
وزن110 گرم
رنگ ارغوانی -آبی

مقایسه محصول