کرامپون تمام اتومات

مدل ALPINIST STEP-IN
استیل
12 شاخ
مناسب کفش تمام اتومات
تنظیم راحت
وزن کم

مقایسه محصول