کتونی سنگ لاوان مدل لاوان

ساخت ایران
رویه چرم
میان زیره تری فلکس
زیره ویبرام ایکس اس
کاربرد سنگ کوتاه وبلند
وزن 520گرم

مقایسه محصول