منقل سفری

سبک و مقاوم برای سفر و کمپینگ
دارای پایه برای ظروف بدون دسته
دارای آویز کتری و ظروف

مقایسه محصول