راه های ارتباطی ما

  • مدیر فروش :۰۹۰۲۸۸۷۷۱۸۵   خانم حیدری
  • مدیریت : ۰۹۱۲۸۸۷۷۱۸۵      آقای آبشاری

  • info@hamnavardco.ir

  • شعبه شميران : دربند بعد از ايستگاه بالاي تله سي يژ شماره۲۴  
  •   ۲۲۳۹۶۱۸۹ -۲۲۳۹۶۱۹۱ 
  • شعبه منيريه :خیابان منیریه نبش خیابان فرهنگ پلاک ۷۱۷
  •   ۵۵۴۷۴۴۶۷

 

    لوکیشن دقیق شعبه های فروشگاه همنورد